DOING IT RIGHT
Keď cestovali sme vždy, keď sa desired a dobre myslel, že end enduro tank taška, ktorá bola rock-pevná sedená, je potrebná na to remove. Apart from that, it should be made of the bridge robustné zipsy a top quality materials. Sadly, we could not find one. To sa why we founded Enduristan back in 2008 to make one ourselves. V kurze robí to, že sme inventovali Expandable Volume Technology na to, že ste schopní dodať svoj tankbag do jedného desirable volume bez obmedzení. Všetko, čo je prúd, aby ste sami Sandstorm 4 line, ktoré marky latest vývoja kroku našej legendárnej Sandstorm Tankbags.